Committee

Dhamma Advisor:- Sangha Nayaka most Venerable Bhikkhu Ashwaghosa Mahathero
Chairman:- Bhikkhu Maitri Mahathero
Vice Chairman:- Mr. Suvarna Shakya
Secretary:- Bhikkhu Dharmamuti Mahathero
Treasurer:- Bhikkhu Saranankar
Member:- Bhikkhu Kondanya
Member:- Bhikkhu Assaji
Member:- Bhikkhu Piyadassi
Member:- Mr. Shangha Ratna Shakya
Member:- Mr. Jujubhai Tuladhar
Member:- Miss Kailli Ranjitkar
Member:- Mr. Suresh Maharjan
Member:- Mr. Pragya Ratna Gullu